Edukacija za koordinatore kvaliteta

38 polaznika uspješno okončalo ovogodišnju obuku

Učesnici obuke s certifikatima ispred Doma zdravlja Ilidža, JUDZKS. 27.06.19

Ovogodišnji ciklus obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvu koji je započeo 07.03. ove godine, okončan je nakon šesnaestosedmične edukacije i isto toliko modula obrađenih u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Čak 43 zdravstvene ustanove iz cijele Federacije BiH i Distrikta Brčko BiH uputilo je svoje predstavnike – koordinatore kvaliteta na obuku koja je protekla na opće zadovoljstvo polaznika i organizatora.

Vrsni AKAZ-ovi predavači, ali i svi djelatnici agencije koji su bili uključeni u organizaciju i izvedbu obuke, pokazali su još jednom visoki stepen profesionalizma i kvaliteta sa konačnim rezultatom koji se ogleda u pohvalama i korisnim i konstruktivnim kritikama i savjetima.

Nakon kratke prigodne svečane dodjele certifikata, uslijedilo je zajedničko fotografisanje i čestitanje za 38 polaznika koji su uspješno okončali edukaciju. Polaznici su se razišli a prijateljske veze i profesionalne kontakte koje su ostvarili za vrijeme edukacije, ponijeli su sa sobom kao dodatnu vrijednost rezultatima same stručne obuke.

Čestitamo svima i izražavamo nadu i želju da novostečena znanja primijene u budućem radu u korist svi korisnika zdravstvenih usluga i pacijenata, ali i za lični profesionalni rast i napredak.

Saradnja i partnerstva