AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Klinički putevi
Meni


AKAZ - Priručnik za razvoj i primjenu kliničkih puteva


Klinički putevi razvijeni u zdravstvenim ustanovama kroz projekate SZO i HSEP

Klinički put za dijabetes mellitus - TIP 2, Odjeljenje za zdravstvo Brčko Distrikta BiH

Integrirani klinički put za dijabetes mellitus - TIP 2, Dom zdravlja Kladanj

Integrirani klinički put za dijabetes mellitus - TIP 2, Dom zdravlja Orašje

Integrirani klinički put za dijabetes mellitus - TIP 2, Dom zdravlja Tuzla

Klinički put za dijabetesno stopalo, Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Knjižica o praćenju oboljelih od šećerne bolesti (izvod iz kliničkog puta), Dom zdravlja Doboj

Klinički put za hipertenziju, Odjeljenje za zdravstvo Brčko Distrikta BiH

Integrirani klinički put za hipertenziju, Dom zdravlja Kladanj

Integrirani klinički put za esencijalnu hipertenziju, Dom zdravlja Orašje

Integrirani klinički put za esencijalnu hipertenziju, Dom zdravlja Tuzla

Knjižica o praćenju oboljelih od povišenog krvnog pritiska (izvod iz kliničkog puta), Dom zdravlja Doboj

Klinički put za PAPA test, Odjeljenje za zdravstvo Brčko Distrikta BiH

Klinički put za PAPA test, Dom zdravlja Doboj

Integrirani klinički put za kontrolu brisa PAPA test, Dom zdravlja Kladanj

Integrirani klinički put za kontrolu brisa PAPA test, Dom zdravlja Orašje

Integrirani klinički put za kontrolu brisa PAPA test, Dom zdravlja Tuzla

Klinički put za tranzitorni ishemični atak (TIA), Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Klinički put primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti KVB, Dom zdravlja Tuzla

Klinički put sekundarne prevencije kardiovaskularnih bolesti KVB, Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Klinički put za akutni bronhitis, Dom zdravlja Tuzla

Klinički put za upalu pluća, Dom zdravlja Čapljina

Klinički put za akutni gastroenteritis, Dom zdravlja Čapljina

Klinički put za upalu srednjeg uha, Dom zdravlja Čapljina

Klinički put za urinarne infekciije, Dom zdravlja Čapljina

Klinički put za akutnu lumbalnu bol, Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Klinički put za sideropenijsku anemiju, Dom zdravlja Tuzla

Integrisani klinički put za operaciju katarakte, Klinika za očne bolesti UKC Tuzla

Klinički put za urtikariju, Dom zdravlja Čapljina

Klinički put za ulkusnu bolest, Dom zdravlja Tuzla

Klinički put za depresiju, Dom zdravlja Kantona Sarajevo


Inostrani dokumenti:

An integrated care pathway for menorrhagia across the
primary–secondary interface: patients’ experience, clinical
outcomes, and service utilisation
Downloaded from qshc.bmj.com on 25 September 2007

An integrated care pathway for crisis triage and assessment
Julie Hall and Jeannette Connelly

Integrated Care Pathways
A guide to good practice
Edited by Nicola Davis

Development of a Regional
Clinical Pathway for Total Hip
Replacement in a Rural Health Network (Case Study)
Jessica Meleskie and Katrina Wilson

Integrated Care Pathways PA46, The Chartered Society Of Physioterapy

Urgent Care Pathways for Older People with Complex Needs – Best Practice Guidance
Published to DH Department of Health UK.

Discharge from hospital: pathway, process and practice
Published to DH Department of Health UK.

18 Week Patient Pathway
Delivery Resource Pack

Published to DH Department of Health UK.

Southampton University Hospitals NHS Trust integrated care pathway for revision of total hip replacement
Merrilyn Dracass and Caroline Sharland, Southampton University Hospitals NHS Trust

Assessing Clinical Pathways Use in a Community Hospital: It Depends on What “Use” Means
Nancy Hoffart, Ann Kuckelman Cobb
Journal on Quality Improvment

Physician-Perceived Barriers to Adopting a Critical Pathway for Community-Acquired Pneumonia
Sumit R. Majumdar, Scot H. Simpson, Thomas J. Marrie
Joint Commission Journal on Quality and Safety

Integrated Care Pathways for
Mental Health
NHS Draft Standards ~ April 2007

Clinical Pathways: A Guide for Clinicians, The Royal Children’s Hospital Melbourne, Australia

What is an Integrated Care Pathway - ICP?
Volume 3, number 3
Published by Hayward Medical Communications, a division of Hayward Group plc.


Linkovi:

Open Clinical, Knowledge management for medical care - Clinical Pathways

The Royal Children's Hospital Melbourne - Clinical Pathways

Venture Training & Consulting, Integrated Care Pathways -ICPs

Publications - DH Department of Health UK.

Značaj Kliničkih puteva u unapređenju zdravstvene njege

U posljednje vrijeme postoji intenzivni pritisak na zdravstveni sektor kako bi se smanjili troškovi zdravstvene zaštite uticao je na mnoge zdravstvene organizacije u cilju potrage za rješenjem kako bi se resursi koristili racionalno, potrošnja reducirala, a da se u isto vrijeme osigura i unaprijedi kvalitet zdravstvene zaštite. Klinički put je nov koncept i korisno sredstvo za unapređenje međuprofesionalnih komunikacija, komunikacija s pacijentom i njegovom porodicom, koordinacije zaštite kroz cijelu epizodu tretmana i preko granica kliničkih disciplina, obično za više od jednog aspekta zdravstvene zaštite (dijagnostika, intervencije, tretman).

Smatra se da će bolja kontrola dovesti do efikasnijeg korištenja resursa, a bolji kvalitet liječenja dovest će do boljeg ishoda po zdravlje pacijenta. U vezi sa tim je i tvrdnja da će primjena kliničkih puteva poboljšati radne odnose – osobito odnose između različitih kliničkih profesija. Isto tako, klinički putevi unapređuju komunikaciju između kliničara i pacijenata.

Definicije

Britanska nacionalna asocijacija za kliničke puteve koristi sljedeću definiciju: „Klinički putevi određuju lokalno dogovorenu, multidisciplinarnu praksu koja se temelji na smjernica ma gdje je to moguće za specifičnu grupu pacijenata. Klinički putevi čine medicinsku dokumentaciju ili jedan njen dio, dokumentiraju tretman/njegu koju je pacijent dobio i omogućavaju evaluaciju ishoda za kontinuirano unapređenje kvaliteta“.

Evropska asocijacija za kliničke puteve ( European Pathway Assotiation - EPA ) daje sljedeću definiciju: „Klinički putevi su metodologija za zajedničko odlučivanje i organizaciju zdravstvene zaštite za dobro definiranu grupu pacijenata tokom jednog dobro definiranog perioda“.

Historijat

Kao i druge tehnike i instrumenti za unapređenje kvaliteta klinički putevi (pod nazivom critical pathways ) nisu izmišljeni u zdravstvenom sstemu nego su prvo razvijeni u industriji kao oruđe koje ima potencijal da identificira i kontrolira etape u proizvodnom procesu. Ovaj instrument je bio primjenjivan u različitim projektima 50-tih godina prošlog stoljeća kao što su građevinski, urbano planiranje, marketing, brodogradnja, proizvodni dizajn i instaliranje opreme [i] . Klinički putevi su se počeli razvijati i koristiti u zdravstvenom sistemu 1980-tih godina sa razvojem sistema prospektivnog plaćanja koji se fokusiraju na metode koje imaju potencijal da unaprijede efikasnost u bolnicama (Uvođenje DRG sistema plaćanja u SAD 1983. godine) [ii] . Većinu prvih kliničkih puteva razvile su medicinske sestre samo za planove njege bolesnika u bolnicama. Ubrzo nakon toga multidisciplinarni timovi su počeli razvijati kliničke puteve koji obuhvataju sve aspekte tretmana hospitaliziranih pacijenata [iii] .

Svrha

Klinički put je dokument koji istovremeno opisuje uobičajeni način pružanja multidisciplinarnog kliničkog tretmana određenom tipu pacijenta i služi za evidentiranje stvarno pruženih usluga tokom jedne faze zdravstvene zaštite. Klinički put je isto tako i eksplicitna izjava o ciljevima i ključnim elementima zdravstvene zaštite utemeljene na dokazima, najboljoj praksi i očekivanjima pacijenata. Klinički put omogućava i evidentiranje odstupanja od standardne metode u svrhu kontinuirane ocjene i unapređenja metode liječenja.

Za razliku od industrije klinički putevi su specifični i u zdravstvenom sistemu imaju za cilj da u procesu pružanja zdravstvene zaštite identificiraju najbolju praksu, definiraju standarde i međusobne odnose u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Također, mogu da posao oko prikupljanja podataka učine manje kompliciranim, te da utiču pozitivno na zadovoljstvo pacijenata. Jedan od ključnih ciljeva je da klinički putevi pomognu zdravstvenim radnicima kako bi oni prakticirali najbolju, najefikasniju i istovremeno i finansijski najisplativiju medicinsku praksu, pogotovo u uvjetima kada imamo nepotrebne varijacije koje su najveći neprijatelj kvaliteta zdravstvene zaštite. Da bi se primijenila najbolja praksa potrebno je definirati i standarde za očekivanu dužinu boravka u bolnici i korištenje laboratorijskih pretraga i testova i tretmana. Rad na razvoju kliničkog puta može pomoći i u preispitivanju međusobnih odnosa između različitih stadija u procesu pružanja zdravstvene zaštite kako bi se pronašao način za bolju koordinaciju ili skratilo vrijeme za neke procedure, itd. Ovaj dokument služi i kao zajednički plan za sve involirano osoblje kako bi oni mogli razumjeti svoju ulogu u tom procesu, ali i uloge drugih, odnosno pomaže u koordiniranju procesa zdravstvene zaštite koordiniranjem uloga i rasporeda aktivnosti multidisciplinarnog tima, pacijenata i njihovih porodica.

Klinički put je potencijalno vrlo efikasno sredstvo uz pomoću kojega se može obezbijediti okvir za prikupljanje podataka u vezi sa procesom zdravstvene zaštite kako bi zdravstveni profesionalci mogli vidjeti koliko često i zašto pacijenti ne slijede očekivani tok liječenja za vrijeme njihove hospitalizacije odnosno tretmana. U isto vrijeme uspješno implementirani klinički putevi mogu smanjiti opterećenje medicinskih sestara i ljekara u vezi sa medicinskom dokumentacijom. Također, klinički putevi imaju za cilj i poboljšati zadovoljstvo pacijenata educirajući pacijente i njihove porodice u vezi sa njihovim liječenjem i planom liječenja te uključujući ih u potpunosti u ovaj proces. Također, klinički putevi su i alat za kliničku reviziju i upoređivanje između zdravstvenih ustanova ( bechmarking ), za komunikaciju između kliničara i sa pacijentima i koji učvršćuju odgovornost osoblja. Klinički putevi mogu obezbijediti infromaciju o mnogim elementima upravljanja u jednoj organizaciji kao i sredstvo za praćenje i evaluaciju varijacija i ishoda. Mogu biti i vrlo korisni kao sredstvo za planiranje resursa, obuku ili edukaciju, planiranje potrošnje, odnsono identifikaciju odgovarajućih resursa, itd.

Karakteristike kliničkih puteva (KP)

Klinički putevi mogu potencijalno da utiču na mnoge aspekte zdravstvene zaštite i zbog toga su razlozi za njihov razvoj mnogobrojni. Prije svega oni mogu pomoći u pružanju konzistentne i visoko-kvalitetne zdravstvene zaštite, a kao instrument za unapređenje kvaliteta pomažu u reduciranju nepotrebnih varijacija u kliničkoj praksi i samim time minimiziraju rizike. Klinički putevi omogućavaju da u svakodnevnoj praksi zdravstveni radnici na efikasan način koriste medicinu utemeljenu na dokazima i da zdravstvena zaštita koja se obezbjeđuje pacijentima bude integralna, transmuralna za mnoge kliničke discipline, nivoe zdravstvene zaštite i ustanove odnosno da imamo jedan sistemski pristup

[i] Coffey RJ, Richards JS, Remmert CS, LeRoy SS, Schoville RR, Baldwin PJ. An introduction to critical paths Qual Manag Health Care. 1992;1:45-54.

[ii] History of Clinical Pathways. Preuzeto 05.08.2012. sa https://perswww.kuleuven.be/~u0035350/00000097390f70c01/00000097390f92209/00000097391054203/index.html.

[iii] Hoffman PA. Critical path methods: an important tool for coordinating clinical care Joint Commission Journal on Quality Improvement. 1993;19:235-46.

 

 


Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader

 
AKAZ © 2003 -