ULOGA FARMACEUTA U BRIZI O MENTALNOM ZDRAVLJU

AKAZ na 10. Simpoziju magistara farmacije u Neumu

Vera Kerleta i Vildana Imamović Drljević pored panoa Simpozija magistara farmacije u Neumu 13.05.18

Predstavnice Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) mr.ph. Vildana Drljević i doc.dr. Vera Kerleta Tuzović učestvovale su na 10. Simpoziju magistara farmacije koji se pod temom “Uloga farmaceuta u brizi o mentalnom zdravlju” održao u Neumu od 11.-13. maja u organizaciji Komore magistara farmacije FBiH.

Na simpozijumu je bilo govora o najučestalijim menta lnim smetnjama i bolestima, njihovom uticaju na kvalitet života pacijenta i porodice, liječenju, ali i društvenoj stigmi i diskriminaciji koja ih prati, te ulozi zdravstvenih radnika - posebno farmaceuta u brizi o ovim pacijentima.

“Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, do 2020. godine depresija će biti drugi uzrok ukupnog obolijevanja i jedan od vodećih problema javnog zdravstva, a svaka četvrta osoba tokom svog života mogla bi imati određenih problema s mentalnim zdravljem. Iako efektivna briga o mentalnom zdravlju podrazumijeva angažman cijele društvene zajednice, posebno je pri tome važna uloga zdravstvenih radnika”, kazali su organizatori obrazlažući važnost i potrebu razgovora o ovoj temi u pozivu na Simpozij.

Simpozij je bio namijenjen farmaceutima, ali i farmaceutskim tehničarima i drugim zdravstvenim profesionalcima koji žele proširiti svoje znanje u domenu brige o mentalnom zdravlju.

Saradnja i partnerstva