Vanjska ocjena:

AKAZ-ovi vanjski ocjenjivači obavili pregled apoteka u postupku certifikacije

28.10.19

Rad na terenu, dio je poslovanja Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) koji se obavlja kontinuirano, kao samostalna integrativna aktivnost, pravno uređena pozitivnim propisima FBiH, i pripremljena od strane menadžmenta i izvršitelja u AKAZ-u. Upravo ovaj aspekt agencijskog poslovanja čini specifičnu razliku i postavlja zahtjev preciznog i efikasnog planiranja koje treba obezbijediti konačni pregled svih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH u postupku utvrđivanja ispunjavanja sigurnosnih standarda.

Paralelno sa zbivanjima u prostorijama agencije, to jest obuke koja je provedena u srijedu i četvrtak, naši vanjski ocjenjivači su obavljali posljednje pripreme za vanjsku ocjenu apoteka na području Kantona Sarajevo.

Tako, u petak 25.10.,  ocjenjivačica mr.ph. Iva Naimkadić, obavila je pregled privatnoj apoteci „Bardakčije“ u Sarajevu a  mr.ph. Senad Spahić, i  mr.ph. Damira Sulejmanović Husejnović, dan poslije, u subotu 26.10., bili su, kao pojedinačni ocjenjivači, u vanjskoj ocjeni u privatnoj apoteci San-Di“  u Semizovcu, odnosno privatnoj apoteci „ Shopping“ u Sarajevu.

Zahvaljujemo svim ocjenjivačima, kao i osoblju i vlasnicima apoteka, na ažurno i temeljno urađenom poslu te izražavamo nadu u uspješan nastavak certifikacije i ishođenje instrumenta potvrde sigurnosti.

Saradnja i partnerstva