INFORMACIJE DOSTUPNE ZA SVE

Dobrodošli na novu i poboljšanu web stranicu AKAZ-a prilagođenu slijepim i slabovidnim osobama!

Ilustrativni prikaz nove web stranice AKAZ-a 16.05.18

Od srijede 16. maja na adresi www.akaz.ba dostupna je nova i poboljšana web stranica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) koja je, osim što je u skladu sa najnovijim tehnologijama modernog dizajna i funkcionalnosti, prilagođena slijepim i slabovidnim osobama.

“Kroz zvanične web i Facebook stranice AKAZ-a i do sada smo vas blagovremeno informirali o svim aktuelnim dešavanjima vezanim za našu Agenciju, a s povećanim rastom interesa za naše aktivnosti rasla i potreba da sve ono što na terenu radimo predstavimo na još kvalitetniji i pristupačniji način za sve, pa smo proteklih mjeseci uložili veliki napor kako bismo napravili stranicu na kojoj će vijesti biti lako dostupne, i na kojoj će svi zdravstveni profesionalci i drugi posjetitelji moći lako doći do bitnih informacija i potrebnih dokumenata. Kroz nekoliko jednostavnih koraka zdravstveni profesionalci će moći saznati sve što je potrebno o procesima certifikacije i akreditacije za koje će moći direktno prijaviti svoju zdravstvenu ustanovu, a korisnici zdravstvene zaštite kojima je stranica također namijenjena moći će saznati šta certifikacija ili akreditacija zdravstvene ustanove znače za njih”, kaže doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a. 

Zahvaljujući dodatnom angažmanu, sadržaj nove web stranice dostupan je slijepim i slabovidnim osobama što je u skladu s inkluzivnim djelovanjem AKAZ-a koji u JU “Opća bolnica prim.dr. Abdulah Nakaš” pilotira Inkluzivne standarde za osobe s invaliditetom (ISOSI) razvijene u suradnji s organizacijom “MyRight” i uz direktno učešće osoba s invaliditetom na njihovom razvoju.

“Tokom saradnje sa organizacijom “MyRight” koja je započela još 2014. godine AKAZ redovno uključuje i osobe sa invaliditetom u proces razvoja i revizije standarda i na taj način ispunjava obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela 2009. godine činom ratifikacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. AKAZ postoji da bi pomogao zdravstvenim ustanovama da kontinuirano poboljšavaju zdravstvenu uslugu koju one pružaju svim svojim pacijentima bez razlike, tako da je prilagođavanje naše nove web stranice slijepim i slabovidnim osobama bio logičan slijed”, kaže doc. dr. Novo.

“Svojim inkluzivnim djelovanjem AKAZ aktivno sprovodi preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje je država Bosna i Hercegovina dobila u aprilu 2017. godine, a koje je Vlada FBiH u junu 2017. usvojila i zadužila sve federalne institucije da pristupe njihovom provođenju bez odlaganja”, dodaje doc.dr. Novo.

Saradnja i partnerstva