PRVI S LOGOM ISQuae - KROVNE MEĐUNARODNE UDRUGE ZA KVALITET

Dodijeljene akreditacije i certifikati za šest timova porodične medicine i Centar za mentalno zdravlje DZ Zenica

Direktor AKAZ-a AHmed Novo s članicama akreditiranih timova porodične medicine i predstavnicima CMZ Zenica 06.11.18

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc. dr. Ahmed Novo uručio je u utorak akreditacije i certifikacije za šest timova porodične medicine Doma zdravlja Zenica koji su uspješno prošli kroz proces akreditacije i certifikacije , te akreditaciju Centru za mentalno zdravlje Zenica koji je uspješno okonačao proces reakreditacije. Akreditacije i certifikati dodijeljeni u Zenici prvi su koji uz znak AKAZ-a na sebi imaju i oznaku Međunarodne udruge za kvalitet u zdravstvu (ISQua) kod koje je AKAZ akreditirao svoje standard za primarnu zdravstvenu zaštitu.

“Dodijeljene akreditacije i certifikati znači da su ovi timovi porodične medicine ka oi Centar za mentalno zdravlje ispunili zahtjevne standard AKAZ-a koji se tiču kvaliuteta pružanja usluga. Prvi put imamo čast dodijeliti akreditacije i certificate sa logom ISQuae, organizacije kod koje svega 30 zemalja svijeta ima akreditirane standard”, kazao je direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo.

Koordinatorica komisije za kvalitet u DZ Zenica prim. dr. Alma Alić kazala je kako su akreditacije i certifikati za šest timova porodične medicine DZ Zenica kruna jednog dugog i ustrajnog procesa u kojem su učestvovali svi članovi timova uz punu podršku menadžmenta uprave.

“Prvih šest timova uspješno je okončalo jedan zahtjevan proces, uložili su veliki trud i napor i cilj je da oni budu primjer ostalim timovima koji treba da uđu u proces koji smo ovim započeli i kako bi svi od 52 tima porodične medicine bili certificirani, pa i akreditirani što je neki konačni cilj kako bi naši korisnici kojima se kontinuirano trudimo pružiti najbolju moguću uslugu bili što zadovoljniji”, kazala je prim. dr. Alić.

Psiholog u CMZ Zenica mr. sci. Tajib Babić potcrtao je kako je ovaj Centar i u procesu reakreditacije pokazapo da je održao i unaprijedio kvalitet i sigurnost usluge:

“Dobijanje certifikata i akreditacije znači potvrda kvaliteta i sigurnosti usluge za naše klijente, znači da ispunjenje više od 180 standarda koji se odnosei na poštivanje zakona o pravima pacijenata i otvaranje Centra prema zajednici u kojoj djeluje – da ne djeluje samo u korist sebe već u korist svih klijenata u cilju postizanja boljeg mentalnog zdravlja  u cjelokupnom društvu”, kazao je mr.sci. Babić.

Načelnik službe za porodičnu medicine u DZ Zenica prim. dr. Ibrahim Gledo kazao je kako je put do certifikacije i akreditacije prvih šest timova porodične medicine podrazumijevao dug i naporan rad koji je rezultirao uspjehom, ali da slijedi još posla.

“Kontinuirano se trudimo da podižemo kvalitet i sigurnost naših usluga, i certifikacije i akreditacije koje su danas dobili naši timovi porodične medicine osim potvrde toga su i  obaveza da i u budućnosti zadrže i unaprjeđuju nivo usluga, te otvoren put za ostale timove da se uključe u process”, kazao je prim.dr. Gledo.

Šest timova porodične medicine DZ Zenica kroz proces akreditacije i certifikacije su prošli u okviru projekta Poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured SZO u BiH, a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

Centar za mentalno zdravlje Zenica  process akreditiranja za uspostavljen sistem kvaliteta okončao je u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH. Projekat finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), implementira Asocijacija XY a na terenu realizira AKAZ koji je odgovoran za akreditaciju ustanova i institucija mentalnog zdravlja u Federaciji BiH.

Saradnja i partnerstva