Akreditacija apoteka u 2019. godini

Nadzorni pregled u postupku certifikacije – prilika za akreditaciju po posebnoj cijeni

Mr.ph. Vildana Drljević  sa osobljem apoteke Ibn Sina. 08.05.19

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), odlučila je ponuditi u 2019. godini certificiranim apotekama koje ove godine prolaze kroz nadzorni pregled ili im u toku ove godine ističe prethodno stečena certifikacija, priliku da se akreditiraju po posebnim uslovima.

Naime, u sklopu nadzornog certifikacijskog pregleda, apoteke koje bi ispunile akreditacijske kriterije (Verzija januar 2017.), mogle bi za uplaćenu razliku u iznosu od 936.00 KM za jednu apoteku, ostvariti i akreditacijski status za naredni period od 4 godine. Na taj način, takve apoteke istovremeno bi obnovile i svoju zakonsku obavezu – certifikaciju, ali i dobili potvrdu za izvrsnost to jest - akreditaciju. Za lance apoteka cijena će biti utvrđena nakon upita.

Nadamo se da će ovu priliku prepoznati veliki broj naših partnera, vodeći računa o kapacitetima AKAZ-a kao i logističkim obavezama. Stoga, molimo sve zainteresovane da ažurno reagiraju te nam svoje prijave čim prije dostave na elektronsku adresu: akreditacija@akaz.ba, ili za dodatne informacije pozovu kontakt-osobu g.đu Melku Mercvajler na telefon: 033/771-874.

Doc.dr. Ahmed Novo: „U 2019. godini smo odlučili potaknuti vlasnike i menadžment apoteka da vlastitu izvrsnost potvrde u praksi a u cilju zadovoljenja potreba najšireg broja svojih korisnika – pacijenta kojima su ove zdravstvene ustanove najčešće mjesto savjetodavnog kontakta sa profesionalcima zdravstene struke. Ova akcija potrajaće do kraja kalendarske godine.“

Saradnja i partnerstva