ZAHTJEVAN I ODGOVORAN PROCES

Novim vanjskim ocjenama nastavljen proces akreditacije UKC Tuzla, prvih pet klinika uspješno prošlo vanjsku ocjenu

S uvodnog sastanka vanjskih ocjenjivača sa menadžmentom i šefovima klinika u vanjskoj ocjeni 07.05.18

Nakon što je prvih pet klinika uspješno prošlo vanjsku ocjenu za akreditaciju u okviru sveukupnog procesa akreditiranja Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, u ponedjeljak je ovaj proces nastavljen vanjskom ocjenom šest klinika i poliklinike s tri zavoda. UKC Tuzla prva je ustanova ovog tipa u FBiH koja je ušla u proces akreditiranja svih organizacionih jedinica u cjelini.

Vanjske ocjenjivačice i ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH tokom dva dana obaviće pregled Klinike za anesteziologiju, Klinike za fizikalnu medicine, Klinike za invazivnu kardiologiju, Klinike za psihijatriju, Klinike za očne bolesti i Klinike za uho, grlo i nos te zavoda za biohemiju, mikrobiologiju i patologiju u okviru Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku.

“Uvijek se trudimo ne da budemo bolji od drugih, nego da iznova nadmašimo sami sebe, da pokažemo da smo ozbiljna zdravstvena ustanova u regionu. Visoke ocjene nakon prvih pregleda za akreditaciju pokazuju da smo na dobrom putu. Sve ono što smo postigli rezultat je vrijednih i marljivih ljudi koji rade u ovoj ustanovi, kao i rezultat rada svih mojih prethodnika i drugih odgovornih ljudi koji su izgradili temelje, a naše je da dovršavamo ono što su oni započeli”, kazao je doc. dr Nešad Hotić, direktor UKC Tuzla, na uvodnom sastanku tokom kojeg mu je direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo uručio rješenja o akreditaciji za prvih pet klinika koje su pregledane u martu ove godine.

Akreditacija prema standarima za bolnice je dodijeljena Centru za palijativnu medicinu sa, Klinici za ginekologiju i akušerstvo sa, Klinici za infektivne bolesti , Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju sa i Klinici za plućne bolesti.

“Veliko mi je zadovoljstvo biti dio ovog velikog uspjeha vas, uspjeha bh. zdravstva i AKAZ-a. Ono što ste vi postigli, a to govorim na osnovu ocjena vanjskih pregleda, za primjer je drugima. Ocjene koje ste dobili na prvim pregledima su izrazito visoke i predstavljaju uspjeh na koji s prvom možete biti ponosni”, kazao je doc.dr. Ahmed Novo.

Maida Nuhić, načelnica Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta na sastanku je podsjetila kako je UKC Tuzla I prva ustanova ovog tipa koja je još 2003. godine formirala posebnu organizacionu jedinicu koja se bavi pitanjima sigurnosti i kvaliteta.

“Ovo je proces koji traje kontinuirano i na kojem aktivno kroz ovaj sektor radimo od njegovog osnivanja 2003., i rezultati tog rada se vide. Sve naše klinike koje su prošle vanjsku ocjenu postigle su visoke rezultate i ocjene od 96,3 do 99,4 odsto i vjerujemo da će i ostale ići u tom pravcu”, kazala je Maida Nuhić.

Enes Šačić, vođa tima vanjskih ocjenjivačica i ocjenjivača koji još čine Belma Goralija, Adis Hrvačić, Biljana Kurtović, Almir Kovačević i Jasmina Šlaku istaknuo je zadovoljstvo da je po drugi put u vanjskoj ocjeni u UKC Tuzla. Do kraja procesa akreditacije će biti pregledana ukupno 21 organizaciona jedinica UKC Tuzla.

Saradnja i partnerstva