OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA

G.-ĐA MELKA MERCVAJLER, i osoblje AKAZ Agencije 12.01.22

POŠTOVANI KORISNICI USLUGA, POSLOVNI PARTNERI, VANJSKI SARADNCI I ZAINTERESOVANI POSLOVNI SUBJEKTI AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FBIH (AKAZ), OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE NAŠA CIJENJENA KOLEGICA, G.-ĐA MELKA MERCVAJLER, OD DANAS, 12.01.2022. GODINE, STUPILA U PENZIJU/MIROVINU, NA ČEMU JOJ DIREKTOR, UPRAVNI ODBOR, I  KOLEGE IZ KOLEKTIVA ČESTITAJU, UZ IZRAZE ZAHVALNOSTI ZA SVE OBAVLJENE POSLOVE I ZADATKE, KAO I ISKAZANI TRUD I ZALAGANJE U RADU.

ISTOVREMENO VAS POZIVAMO DA DOSADAŠNJU POSLOVNU KOMUNIKACIJU, KOJU STE OBAVLJALI SA NAŠOM KOLEGICOM, PREUSMJERITE NA G.ĐU AIDU HALILAGIĆ, ODNOSNO REFERENTNE ADRESE U AGENCIJI.

HVALA!

Saradnja i partnerstva