Certifikacija

OBAVLJENA VANJSKA OCJENA PRIVATNE STOMATOLOŠKE POLIKLINE DENTAL ORTODONT CENTAR DR BANDIĆ IZ SARAJEVA

Osoblje Poliklinike Dental Ortodont Centar Dr Bandić 29.06.21

Na našoj zvaničnoj stranici, ranije smo objavili vijest o uključenju Poliklinike Dental Ortodont Centar Dr Bandić, iz Sarajeva, kao prve takve privatne zdravstvene ustanove, u postupak certifikacije, odnosno proces uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, na području Federacije BiH.

U ponedjeljak, 21.06., menadžment i osoblje poliklinike Dr Bandić, dočekalo je dan vanjske ocjene i provjeru vlastitih napora uloženih u pripremu ustanove u postupku koji ima za cilj utvrđivanje ispunjenja kriterija i standarda sigurnosti.

Vanjska ocjenjivačica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), dr. Elmedina Bašić - Ešpek imala je zadatak, ali i čast, biti prvom ocjenjivačicom u okruženju pružalaca stomatoloških usluga te utvrditi sve aspekte koji su podložni mjernom mehanizmu vanjske ocjene.

Sa zadovoljstvom možemo konstatirati da je vanjska ocjena protekla u izvrsnoj radnoj i kolegijalnoj atmosferi te da se s optimizmom može očekivati dostavljanje Izvještaja vanjskog ocjenjivača koji će biti upućen na konačnu komisijsku verifikaciju u skladu sa pravilima postupka.

Saradnja i partnerstva