AKAZ na terenu:

Obavljena vanjska ocjena PZU Poliklinike medicinskog laboratorija „BIH“

Osoblje PZU Poliklinika medicinski laboratorij „BIH“ 18.08.20

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u proteklom periodu su radili na terenu i obavili vanjsku ocjenu privatne laboratorijske zdravstvene ustanove PZU Poliklinika medicinski laboratorij „BIH“ iz Sarajeva,koja je među prvima takve vrste ušla u zakonski obavezan postupak certifikacije te obezbijedila neophodne uvjete za posjetu ovlaštenih ocjenivača vanjske provjere kvaliteta AKAZ-a radi utvrđivanja stepena ispunjenosti AKAZ-ovih sigurnosnih standarda, odnosno – obavljanje vanjske ocjene u postupku certifikacije, čime je ova laboratorija stekla i važan preduslov za dalje verificiranje kod nadležnog ministarstva zdravstva u smislu neophodnih uvjeta ispunjenosti prostora, opreme i kadra za obavljanje laboratorijske zdravstvene djelatnosti, među kojim je i posjedovanje odgovarajućeg certifikata AKAZ-a.

Tim ovlaštenih ocjenjivača koji su činili: dr.sc.med. Enes Šačić, spec. epidemiolog i Jasmin Kunovac dmt, u skladu sa zahtjevima i uslovima proglašenog stanja epidemije, imali su ponešto drugačiji pristup, uzimajući u obzir poštivanje fizičke distance, ali su ipak obezbijedili prikupljanje svih neophodnih podataka, obavljanje informativnih razgovora sa ovlaštenim osobama, kao i primjenu metode uviđaja za situacije i namjene u kojima je to obavezno u skladu sa pravilima vanjske ocjene. Naposlijetku, sve su svoje Finalne izvještaje dostavili AKAZ-u, na razmatranje Komisije za certifikaciju imenovanu od strane direktora AKAZ-a, kao i izdavanja rješenja Upravnog odbora kojeg imenuje Federalni ministar zdravstva.

Sa zadovoljstvom se može konstatirati da postupak certifikacije u Federaciji BiH nesmetano teče i da trenutne okolnosti suštinski ne utiču na obavljanje ove aktivnosti. Naprotiv, može se konstatirati da je obavljanje vanskih ocjena moguće i intenzivirati pošto sistem sigurnosti zdravstvenih ustanova zahtijeva još rigoroznije i strožije praćenje.

Zakonske obaveze na kojim, ne slučajno, učestalo insisitramo, zorno nas upozoravaju da svako, pa i najmanje odstupanje od standarda sigurnosti u svim okruženjima zdrastvenih ustanova, bilo da se radi o većim ili manjim organizacionim i funkcijskim cjelinama, može imati čak i fatalne posljedice u što se, na žalost, od početka ove godine, vrlo često uvjeravamo.

Posebne procedure za pandemijske uslove koje se još nije sistemski utvrdilo, propisalo i započelo primjenjivati na unificiran i univerzalan način, lakše mogu biti razvijane na osnovu postojećih setova standarda sigurnosti iz oblasti upravljanja rizikom, kontrole infekcije i upravljanja otpadom koje je razvio AKAZ, na šta smo već skretali pažnju (http://www.akaz.ba/vaznost-standarda-sigurnosti-i-uspostavljenog-sistema-sigurnosti-(i-kvaliteta)-u-zdravstvenim-ustanovama). AKAZ kao resursni centar i povezna tačka različitih informativno-praktičnih puteva može poslužiti i u gore-pomenute svrhe. S tim u vezi, određeni koraci su poduzeti, od prilagodbe standarda sigurnosti novonastaloj situaciji, do sveobuhvatnog procesa certifikacije u Federaciji BiH radi kojeg i dalje pozivamo sve neprijavljene zdravstvene ustanove da krajnje ozbiljno prihvate poziv za ažuriranje vlastitog sigurnosnog statusa te da nam se najskorije jave u vezi prijave i pokretanja obaveznog certifikacijskog postupka

Saradnja i partnerstva