Obavijest:

Održana dvdesetsedma sjednica Upravnog odbora AKAZ-a

Naslovna strana Standarda za emergentne situacije izazvane COVID-19 epidemijom za domove zdravlja i poliklinike. 05.05.21

30.04.2021. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ),  održao je svoju XXVII (dvadesetsedmu) redovnu sjednicu, putem video-veze, obzirom na evidentirano pogoršanje epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je razmatran dnevni red od osam tačaka među kojima je, u okviru tačke 5, utvrđeni su novi Standardi za emergentne situacije izazvane COVID-19 epidemijom za domove zdravlja i poliklinike. S obzirom na to da u stručnoj javnosti postoji zabrinutost da će 21. vijek biti vijek pandemija i epidemija, AKAZ je ovom verzijom standarda sigurnosti poseban akcenat za početak stavio na javne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite – domove zdravlja, kao i manje zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite – poliklinike, koje u epidemiološkim uslovima sve više preuzimaju ulogu pružaoca usluga specijalističko-konsultativne djelatnosti, dok se javno zdravstvo preorjentiše na borbu protiv COVID-19. U narednom periodu, analogni setovi fokusiranih standarda sigurnosti za COVID-19 i druge slične infekcije bit će utvrđeni za preostale zdravstvene ustanove, ali i privatne prakse.

U nastavku rada, direktor AKAZ-a, g. Adnan Bilić, iznio je Prijedlog o dopuni Popisa ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta i standarda sigurnosti, sa dopunom u vidu novih kandidata, a koji je odbor Agencije jednoglasno usvojio. Spisak ovlaštenih ocjenjivača u 2021 godini, koji mogu biti angažirani za vanjske ocjene i facilitacije možete pogledati ovdje (link na PDF fajl).

Konačno, kada je riječ o zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama koje su uspješno okončale postupak verifikacije stanja sigurnosti zdravstvenih usluga, Upravno vijeće je donijelo Rješenje o certifikaciji PZU Apoteka „Pharm“ Zavidovići i ZU Apoteka „Remedia“ Sarajevo sa pripadajućim depoima i ograncima na period od dvije godine, kao i Rješenje o re-certifikaciji PA Apoteka „Floris“Gradačac kojoj je na osnovu blagovremene prijave za novi turnus certifikacije odobren certifikat u trajanju od četiri godine. Ovim je još devet apoteka u Federaciji BiH otpočelo, po prvi put, odnosno nastavilo, postupak uspostave i održavanja sistema sigurnosti zdravstvenih usluga prema AKAZ-ovim standardima sigurnosti za apoteke.

Sjednica Upravnog vijeća okončana je uz prethodno razmatranje i usvajanje izvještaja o redovnim internim pitanja poslovanja Agencije.

Saradnja i partnerstva