Edukacija i obuka

Održana osnovna obuka za osoblje apoteka

Ušesnici obuke 02.10.20

U sklopu redovnog programa ovogodišnjih edukacijskih aktivnosti, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u srijedu 30.09. tekuće godine,  održala je Osnovnu obuku za osoblje apoteka.

Obuka je održana u Hotelu „Hollywod“ Ilidža, s početkom u 08:30 i okončana je u 17:00 sati  uz pridržavanje svih uvjeta epidemioloških sigurnosnih mjera.

Program obuke je, i ove godine, obuhvatao sve teme i područja od interesa za osoblje apoteka koji se tiču sistema sigurnosti i kvaliteta i specifičnih problematika koje izdvajaju apoteke od drugih zdravstvenih ustanova.

Nakon inicijalnog testa, koji ima za svrhu utvrđivanje poznavanja materije koja je predmet predavanja, AKAZ-ovi predači u sastavu: Doc Dr Vera Kerleta-Tuzović, ba.ecc. Eldar Vuković, mr.ph. Bakir Omerbegović, mr.ph. Ernesa Škaljo i mr.ph Anela Galić, prezentirali su gradivo i upriličili vježbu za polaznike. Module obuke možete preuzeti OVDJE.

Radni dan je okončan finalnim testom provjere nakon čega su polaznicima dodijeljeni certifikati za uspješno obavljenu obuku.

Napominjemo da je AKAZ predmentu obuku digitalno zabilježio zvukom i slikom kako bismo omogućili korištenje ovog materijala u budućnosti odnosno za one polaznike koji nisu bili u prilici lično prisustvovati.

O uslovima i načinima raspolaganja ovim materijalom blagovremeno ćemo obavijestiti sve korisnike naših usluga na našoj web stranici.

Saradnja i partnerstva