REGIONALNA SARADNJA

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između AKAZ-a i Ljekarske komore Crne Gore

Direktori AKAZ-a i Ljekarske komore Crne Gore Ahmed Novo i Aleksandar Mugoša
Dr. Aleksandar Mugoša i doc.dr. Ahmed Novo
08.02.19

U Podgorici je potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji  između Agencije za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ) i Ljekarske komore Crne Gore kojim je usaglašen partnerski odnos na obostranu korist kroz uspostavljanje i razvoj saradnje u cilju razmjene informacija i dobre prakse. Memorandum su potpisali direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo i predsjednik Ljekarske komore Crne Gore dr. Aleksandar Mugoša.

Tokom redovne sjednice Ljekarske komore Crne Gore direktor AKAZ-a doc.dr. Novo imao je priliku prezentirati rad AKAZ-a, delegati su potom imali priliku postavljati pitanja nakon čega je potpisan spomenuti Memorandum koji otvara priliku za saradnju na više nivoa.

Memorandum podrazumijeva razmjenu informacija, transparentnih dokumenata, ekspertiza te realizaciju studijskih putovanja i stručne prakse. U područjima saradnje sadržani su i razvoj osoblja, razmjena znanja i iskustava organiziranjem različitih oblika edukacija i stručnih usavršavanja, razmjena eksperata te saradnja u istraživačkom radu u području osiguranja kvaliteta. Tu su još i saradnja na zajedničkim projektima iz djelokruga te saradnja u bilo kojim drugim aktivnostima koje su korisne za obje strane.

 

 

 

 

Saradnja i partnerstva