Obavijest:

POZIV ZA PRIJAVU I POHAĐANJE DVODNEVNE OBUKE ZA OVLAŠTENE OCJENJIVAČE VANJSKE PROVJERE KVALITETA

Učesnici obuke za vanjskog ocjenjivača iz 2020.godine 26.10.21

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), POZIVA  kandidate koji ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta (vanjske ocjenjivače), da se što skorije prijave za dvodnevni program obuke, kako bi smo na vrijeme obezbijedili neophodne organizacione kapacitete i preduzeli sigurnosne mjere za sve polaznike.

Obuka će biti održana u hotelu „Hollywood“ na Ilidži, dana 17. i 18.11.2021. (srijeda i četvrtak), sa početkom u 09:00 sati.

U prilogu donosimo plan i program obuke i obrazac za prijavu kandidata.

Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite na brojeve telefona: 033 771 870; 033 771 874 i 033 771 875.

Saradnja i partnerstva