OD DANAS NA NAŠOJ STRANICI

Preuzmite set bitnih vodilja/vodiča/smjernica iz CVRAM projekta!

Prizor iz ordinacije porodične medicine, liječnica piše recept pacijentici. 25.05.18

Slijedom zahtijeva zdravstvenih radnika, odnosno medicinskih stručnjaka – lječnika, praktičara koji rade diljem Federacije Bosne i Hercegovine a koji su od Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i koji su tražili ispunjenje mandata u smislu objavljivanja vodiča/vodilja/smjernica, pribavili smo od Svjetske zdravstvene organizacije ovaj set koji broji ukupno 7 vodilja/vodiča/smjernica te smo ih objavili na našoj stranici u dijelu 'Kliničke vodilje'

Radi se o vodičima razvijenim u okviru Projekta „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini “, - koji je razvijen i financijski podržan u partnerstvu između Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), za period 2013-2018.  U ovom slučaju u fokusu je Komponenta 2 projekta - koja se odnosi na uspostavljanje, integraciju, implementaciju i formativnu evaluaciju sveobuhvatnog programa za procjenu i menadžment kardiovaskularnog rizika (engl. Cardio-Vascular Risk Assessment and Management – CVRAM).

Slijedi spisak vodilja koje možete naći i OVDJE:

1.           Smjernice za usluge prestanka i odvikavanja od pušenja u timovima obiteljske medicine;

2.           Smjernice za promoviranje fizičke aktivnosti u timovima obiteljske medicine;

3.           Vodić za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i određivanje kardiovaskularnog rizika (SCORE);

4.           Smjernice za prevenciju i tretman dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti u timovima obiteljske medicine;

5.           Smjernice za prevenciju i tretman gojaznosti kod djece i adolescenata u timovima obiteljske medicine;

6.           ESC/EAS terapija dislipidemija;

7.           Hipertenzija;

Predmetni set vodilja predstavlja optimalni način zadovoljenja navedenih potreba iz prakse a kako bismo olakšali pristup i korištenje ovim vodiljama, donosimo ih u obliku elektronske baze podataka koju je moguće slobodno preuzimati sa naše internetske stranice.

Saradnja i partnerstva