Najava skupa u organizaciji AKAZ-a i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO):

Prezentacija rezultata ostvarenih u okviru CVRAM projekta

Posjeta delegacije SZO u DZ Živinice 05.06.19

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u proteklom periodu je intenzivno radila na poboljšanju kvaliteta rada timova porodične/obiteljske medicine na teritoriju cijele Federacije BiH u okviru projekta „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini “.

Ovaj projekat je razvijen i financijski podržan u partnerstvu između Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), za period 2013-2018.

Komponenta 2 projekta - koja se odnosi na uspostavljanje, integraciju, implementaciju i formativnu evaluaciju sveobuhvatnog programa za procjenu i menadžment kardiovaskularnog rizika (engl. Cardio-Vascular Risk Assessment and Management – CVRAM), posebno je obrađena i ima za cilj poboljšanje kvaliteta putem akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH.

U utorak, 11.06., AKAZ i SZO organiziraju skup u hotelu „Hollywood“ na Ilidži u svrhu prezentacije i promoviranja rezultata rada koji se odnosio na facilitaciju, vanjsku ocjenu te u konačnici akreditaciju onih timova porodične/obiteljske medicine koji su uspješno ostvarili zadovoljenje propisanih standarda sigurnosti i kvaliteta.

Program skupa i satnicu možete preuzeti ovdje.

Saradnja i partnerstva