EDUKACIJE U AKAZ-u

Prijavite se na obuku za koordinatore kvaliteta!

Polaznice jedne od ranijih obuka popunjavaju test znanja
S jedne od ranijih obuka za koordinatore kvaliteta
17.01.19

Edukacija za koordinatore kvaliteta u skladu sa Kalendarom edukacije AKAZ-a za 2019.  započinje 07. marta 2019. godine. Obuka (16 modula) će se održavati svakog četvrtka do 27. juna 2019. godine, uključujući i završni test, u ukupnom trajanju od 16 sedmica.

U tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa „Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionaloce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavu na edukaciju koordinatora kvaliteta/članova Komisije/menadžera sa primjerom uplatnice možete preuzeti OVDJE.

Troškove obuke, u iznosu od 1.600,00 KM, snosi zdravstvena ustanova ili učesnik edukacije.

Edukacija će se održavati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, - AKAZ, Mustafe Pintola, 1. u DZ Ilidža.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.

 

 

Saradnja i partnerstva