EDUKACIJE U AKAZ-u

Šesti i deseti modul Obuke za koordinatore kvaliteta

Detalj sa obuke za koordinatore 16.07.20

Kontinuirana Obuka za koordinatore kvaliteta koju provodi AKAZ održana je u četvrtak 16. jula 2020. godine na temu „Kliničke vodilje“ i „Klinički putevi“. Ove edukacijske module su pripremile i prezentirale prof.dr. Larisa Gavran, šef edukacionog centra porodične/obiteljske medicine Doma zdravlja Zenica i prim.dr. Katmerka Cerić, iz Službe porodične/obiteljske i opšte medicine Doma zdravlja Bihać.

Ovom prilikom, prisutni učesnici edukacije su upoznati o terminologiji kliničkih puteva (KP), općim karakteristikama KP, razlozima za korištenje KP, razlikama između KP i kliničkih vodilja (KV), razvoju kliničkih puteva u BiH, metodologiji razvoja KP. Uz to, prof.dr. Gavran je upoznala prisutne i o načinu korištenja kliničkih puteva i naglasila da pisani dokumenti moraju uvijek biti dostupni, kako bi ih pročitali svi kliničari u okviru multidisciplinarnog tima te pacijenti i njihove porodice. Istaknuto je, da postoje tri pravila za klinički put: klinički put je samo uputstvo, tj. kliničar mora obrađivati svakog pacijenata kao pojedinca, potrebno je držati se puta ako ne postoje razlozi za skretanje i ako je potrebno odstupanje, kliničar ga uvijek mora evidentirati. Prim. dr. Cerić je navela primjere kliničkih revizija u PZZ i bolnicama, te govorila o protokolima za kliničku reviziju. Uz to, na kraju prezentacije, prisutni su upoznati o primjerima izrade kliničkog puta.

Na kraju, učesnici edukacije su podijeljeni u radne grupe i radili vježbu, u skladu sa aktuelnom temom i epidemiološkom situacijom, izrade kliničkog puta za postupanje u slučaju pacijenta sa simptomima virusnog oboljenja COVID-19, a potom prezentirali svoje radove i zajednički diskutovali o tome.

Saradnja i partnerstva