AKAZ na terenu:

RADNA POSJETA DIREKTORA AKAZ-a JU BOLNICI TRAVNIK I HRVATSKOJ BOLNICI "DR. FRA MATO NIKOLIĆ" NOVA BILA

Bolnice: Travnik i Nova Bila 29.06.21

Slijedom prethodnih aktivnosti koje je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) provodila u Srednjobosanksom kantonu/županiji, a u nastavku započete saradnje, danas je u J.U. Bolnica Travnik održana edukacija osoblja u vezi standarda sigurnosti i teorije uspostave kvaliteta.

Javna ustanova Bolnica Travnik, jedna je od prestižnih zdravstvenih ustanova duge historije i velikih postignuća koja se među prvima odazvala pozivima AKAZ-a za uključenje u sistem sigurnosti i kvaliteta. U tim prvim, početnim kontaktima, dok još nije postojala zakonska obaveza certifikacije, puno je učinjeno na planu priprema međutim, usljed određenih objektivnih okolnosti, došlo je do zastoja koji prestaje današnjim obnovljanjem i unapređenjem obuke za djelatnike Bolnice.

Predavači AKAZ-ovog poola, odabrani za ovu priliku, g.-đa Melka Mercvajler prof., i Mr.iur. Armin Hurić, V.d. Šef Odjela za kvalitet UKC Tuzla, upoznati će auditorij sa sadržajima neophodnim za nastavak postupka uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta u J.U. Bolnici Travnik kako bi se i ova ustanova pridružila sličnim zdravstvenim cjelinama koje su već upotpunile svoje obaveze u vezi ishođenja instrumenata potvrde sigurnosti pružanja zdravstvene usluge.

Koristeći priliku obilaska Srednjobosanskog kantona/županije, direktor AKAZ-a, mr.iur. Adnan Bilić, mag.jed.zdrav., obavio je radni sastanak sa novim ravnateljem Hrvatske bolnice „Dr fra Mato Nikolić“ iz Nove Bile, g.-dinom Dr. Mladenom Čuturićem, spec. otorinolaringologije, radi dogovora o ulasku u proces facilitacije, to jest - stručne podrške uspostavi sistema kvaliteta koju, na bazi kolegijalnih stručnih posjeta obučenih saradnika, AKAZ pruža onim ustanovama koje žele olakšati pripremni period, i obezbijediti kontinuiranu stručnu podršku već u ovoj fazi postupka certifikacije odnosno akreditacije.

https://www.bolnicatravnik.ba/

https://www.bolnica-novabila.net/

Saradnja i partnerstva