Vijesti


VANJSKA OCJENA JU „PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KS“ U SVRHU REAKREDITACIJE
„Prva smo akreditirana bolnica u BiH, reakreditacijom dodatno potvrđujemo kvalitet naših usluga!“
AKAZ u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Alpen-Adria Univerziteta u Klagenfurtu
Projekat sigurnosti pacijenata i kvaliteta zdravstvenih usluga u domovima zdravlja
AKREDITACIJE I CERTIFIKATI ZA DVA TIMA PORODIČNE MEDICINE DZ VISOKO
“Drago nam je što smo dobili priliku da pokažemo kvalitet kojim raspolažemo”
1 2 3 4 5 6 7