Vijesti


Pogledajte video-klip na AKAZ YouTube kanalu
Osman Kučuk: Pristup i komunikacija sa osobama s demencijom
Edukacija za koordinatore kvaliteta
38 polaznika uspješno okončalo ovogodišnju obuku
Certifikacija i akreditacija zdravstvenih ustanova
Održana peta redovna sjednica Upravnog odbora AKAZ-a
Edukacija za koordinatore kvaliteta
Modul 15 – Planiranje i pokretanje projekta
Edukacija za koordinatore kvaliteta
Modul 13. Odnos zdravstveni radnik-pacijent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17