Vijesti


Najava skupa u organizaciji AKAZ-a i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO):
Prezentacija rezultata ostvarenih u okviru CVRAM projekta
12. edukativni modul u okviru edukacije koordinatora kvaliteta
Vještina komuniciranja i timski rad
11. edukativni modul za koordinatore kvaliteta
Upravljanje rizikom i prijavljivanje incidentnih situacija
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18