Vijesti


Pogledajte na AKAZ-ovom YouTube kanalu:
Edukacijski video za primjenu ISOSI
Održana osma edukacija za koordinatore kvaliteta
EBM - medicina zasnovana na dokazima i kliničke vodilje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19