Vijesti


Implementacija UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom
Pilotiranje Inkluzivnih standarda za osobe sa invaliditetom u OB Sarajevo
Dr. Lutvo Sporišević, prvi dobitnik kolegijalnog priznanja za izvrsnost
“Potvrda od kolegica i kolega za moj rad na zaštiti i unaprjeđenju zdravlja djece”
Održan peti edukacijski modul za koordinatore kvaliteta u AKAZ-u
Sistem prigovora/žalbi, pohvala i sugestija u zdravstvenoj ustanovi
Unapređenje zaštite mentalnog zdravlja u BiH
Model zajedničkog planiranja otpusta pacijenata iz bolnice
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20