Vijesti


Edukacija za koordinatore kvaliteta
Modul 13. Odnos zdravstveni radnik-pacijent
Najava skupa u organizaciji AKAZ-a i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO):
Prezentacija rezultata ostvarenih u okviru CVRAM projekta
12. edukativni modul u okviru edukacije koordinatora kvaliteta
Vještina komuniciranja i timski rad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11