Vijesti


Maida Nuhić, načelnica Sektora za organizaciju i poboljšanje kvaliteta UKC Tuzla
Od kofera punog procedura iz američkog Buffala, do prve AKAZ-ove „Šampionke kvaliteta“
Proces certifikacije i akreditacije
Održana druga edukacija u Domu zdravlja Olovo
Proces certifikacije i akreditacije
Početak edukacije u Domu zdravlja Olovo
“Program certifikacije i akreditacije”
Počela obuka za koordinatore kvaliteta
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21