Vijesti


Pogledajte video-klip na AKAZ YouTube kanalu
Osman Kučuk: Pristup i komunikacija sa osobama s demencijom
Edukacija za koordinatore kvaliteta
38 polaznika uspješno okončalo ovogodišnju obuku
Certifikacija i akreditacija zdravstvenih ustanova
Održana peta redovna sjednica Upravnog odbora AKAZ-a
Edukacija za koordinatore kvaliteta
Modul 15 – Planiranje i pokretanje projekta
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23