Vijesti


VANJSKA OCJENA JU „PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KS“ U SVRHU REAKREDITACIJE
„Prva smo akreditirana bolnica u BiH, reakreditacijom dodatno potvrđujemo kvalitet naših usluga!“
AKAZ u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Alpen-Adria Univerziteta u Klagenfurtu
Projekat sigurnosti pacijenata i kvaliteta zdravstvenih usluga u domovima zdravlja
AKREDITACIJE I CERTIFIKATI ZA DVA TIMA PORODIČNE MEDICINE DZ VISOKO
“Drago nam je što smo dobili priliku da pokažemo kvalitet kojim raspolažemo”
U ČETVRTAK RADIONICA ZA ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZAPADNOG BALKANA
Više od 100 učesnika na stručnom skupu „Poboljšanje kvaliteta u evropskom zdravstvu”
VANJSKA OCJENA JU “ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KS” U SVRHU AKREDITACIJE
Postizanjem najviših standarda sigurnosti i kvaliteta do najbolje usluge za svakog pacijenta
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20