Vijesti


4. EUROPSKA KONFERENCIJA O SMANJENJU ŠTETE
Iskustva AKAZ-a predstavljena u Bukureštu
AKAZ na Internacionalnom kongresu o demenciji 2018.
„Demencija - bolest modernog doba i socijalni problem u porastu.“
DIJABETES-NOVOSTI I IZAZOVI U PREVENCIJI I TRETMANU
Predstavnice AKAZ-a na 11. Simpoziju magistara farmacije
VI DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU FBiH - 20. i 21. 12 2018.
BiH u Europskoj uniji: „Kvalitetom ka društvu najboljih“
REAKREDITACIJA CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE TRAVNIK
„Među najboljima – reakreditirani po standardima sa ISQua logom.“
POSLJEDNJE OCJENE U OKVIRU PROCESA AKREDITACIJE UKC TUZLA
„Kvalitet, stručnost, entuzijazam i ljudskost na prvom mjestu“
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25