Vijesti


VANJSKA OCJENA JU „PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KS“ U SVRHU REAKREDITACIJE
„Prva smo akreditirana bolnica u BiH, reakreditacijom dodatno potvrđujemo kvalitet naših usluga!“
AKAZ u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Alpen-Adria Univerziteta u Klagenfurtu
Projekat sigurnosti pacijenata i kvaliteta zdravstvenih usluga u domovima zdravlja
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23