Vijesti


OBUKA ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE U AKAZ-u
Upravljanje rizikom kao sastavni dio dobrog menadžmenta
OBUKA ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE
Timski rad kao rješenje za većinu problema
ULOGA FARMACEUTA U BRIZI O MENTALNOM ZDRAVLJU
AKAZ na 10. Simpoziju magistara farmacije u Neumu
OBUKA ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE KVALITETA
Strateško promišljanje ključ je uspješnog strateškog planiranja
CERTIFIKACIJA APOTEKA U SASTAVU JU „APOTEKE SARAJEVO“
Edukacija za magistrice farmacije i farmaceutske tehničarke
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21