Vijesti


VANJSKA OCJENA TIMA PORODIČNE MEDICINE “HALJINIĆI 2” DZ KAKANJ
“Proces akreditacije - iskorak u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti u korist pacijenata”
RAD O INKLUZIVNIM STANDARDIMA NA KONFERENCIJI ISQuaeU KUALA LUMPURU
„Pokazali smo da BiH ima šta ponuditi svijetu“
PREDSTAVLJAJU RAD O INKLUZIVNIM STANDARDIMA (ISOSI)
„Zdravstvena reprezentacija BiH“ na Konferenciji ISQuae u Kuala Lumpuru
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25