Vijesti


Gostovanje direktora AKAZ-a na Kalman Radiju u emisiji „Tema dana“
ZAKONSKA OBAVEZA CERTIFIKACIJE SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA JE MINIMUM ZAŠTITE PACIJENATA!
12. maj Međunarodni dan sestrinstva:
SRETNO, I VELIKO HVALA!
Obuka za koordinatore kvaliteta 2021:
Modul 2. Certifikacijski i akreditacijski standardi
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27