Vijesti


„NAPRAVIMO PRVI KORAK, USPOSTAVIMO ZDRAVSTVENA VIJEĆA“
„Sistemski osnažiti pacijente i uključiti ih u sve mehanizme kontrole zdravstva“
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23