Vijesti


ZNAČAJAN JUBILEJ
Prvih 15 godina AKAZ-a!
OBUKA ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE KVALITETA U AKAZ-u
Otvorene i dinamične diskusije o sistemu žalbi i kriznom komuniciranju
DELEGACIJA SZO, AMBASADE ŠVICARSKE, FMZ I AKAZ-a U POSJETI DZ ČELIĆ I ŽIVINICE
“Spremni smo za akreditiranje timova porodične medicine!”
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20