Vijesti


"U tvojim je rukama – prevenirajte sepsu"
Dom zdravlja Čelić se priključio akciji!
“U VAŠIM JE RUKAMA, SPRIJEČITE SEPSU U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI”:
Pozivamo vas da se skupa s AKAZ-om uključite u veliku kampanju Svjetske zdravstvene organizacije
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22