Vijesti


„NAPRAVIMO PRVI KORAK, USPOSTAVIMO ZDRAVSTVENA VIJEĆA“
„Sistemski osnažiti pacijente i uključiti ih u sve mehanizme kontrole zdravstva“
OBUKA ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE U AKAZ-u
Upravljanje rizikom kao sastavni dio dobrog menadžmenta
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25