Vijesti


OBUKA ZA KOORDINATORE I KOORDINATORICE KVALITETA
“Klinički put je nešto što se uvijek usavršava”
PREDSTAVNICI AKAZA NA KONFERENCIJI “ZA SVAKO DIJETE, JEDNAKE ŠANSE”
“Osigurati da djeca sa poteškoćama u BiH u potpunosti ostvare svoje mogućnosti“
ZNAČAJAN JUBILEJ
Prvih 15 godina AKAZ-a!
OBUKA ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE KVALITETA U AKAZ-u
Otvorene i dinamične diskusije o sistemu žalbi i kriznom komuniciranju
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22