Vijesti


11. edukativni modul za koordinatore kvaliteta
Upravljanje rizikom i prijavljivanje incidentnih situacija
Pogledajte na AKAZ-ovom YouTube kanalu:
Edukacijski video za primjenu ISOSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12