Vijesti


OBUKA ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE
Timski rad kao rješenje za većinu problema
ULOGA FARMACEUTA U BRIZI O MENTALNOM ZDRAVLJU
AKAZ na 10. Simpoziju magistara farmacije u Neumu
OBUKA ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE KVALITETA
Strateško promišljanje ključ je uspješnog strateškog planiranja
CERTIFIKACIJA APOTEKA U SASTAVU JU „APOTEKE SARAJEVO“
Edukacija za magistrice farmacije i farmaceutske tehničarke
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25