Vijesti


AKAZ – učešće u međunarodnim organizacijama i projektima:
Potpisan Sporazum o partnerstvu sa Cochrane BiH
AKAZ u postupku izrade Strategije razvoja FBiH 2021-2027
Održana Radionica za tematsku podgrupu “ Zdravlje i kvalitet života“
Proces certifikacije zdravstvenih ustanova:
Da li ste provjerili kada ističe vaš ugovor o certifikaciji?
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36