Vijesti


Održana osma edukacija za koordinatore kvaliteta
EBM - medicina zasnovana na dokazima i kliničke vodilje
Implementacija UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom
Pilotiranje Inkluzivnih standarda za osobe sa invaliditetom u OB Sarajevo
Dr. Lutvo Sporišević, prvi dobitnik kolegijalnog priznanja za izvrsnost
“Potvrda od kolegica i kolega za moj rad na zaštiti i unaprjeđenju zdravlja djece”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13