Vijesti


AKAZ – učešće u međunarodnim organizacijama i projektima:
Potpisan Sporazum o partnerstvu sa Cochrane BiH
AKAZ u postupku izrade Strategije razvoja FBiH 2021-2027
Održana Radionica za tematsku podgrupu “ Zdravlje i kvalitet života“
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14