12. maj Međunarodni dan sestrinstva:

SRETNO, I VELIKO HVALA!

12.05.21

Glavna i najjača osovina zdravstvenog sistema, bilo gdje na svijetu, zasigurno su medicinski radnici a među njima, medicinske sestre i tehničari koji  su najbrojnija i najtrajnija kategorija, ona koja nosi najveće breme i kojoj dugujemo veliku zahvalu i odavanje počasti.

12.05. je datum prepoznat kao Međunarodni dan sestrinstva, i u kalendaru sličnih obilježavanja i podsjećanja na stvarnost zdravstvene zajednice, ima posebno mjesto već i samim tim jer se tiče ove plemenite profesije i svih onih koji su se opredijelili za požrtvovni rad i pregalaštvo provedeno daleko od očiju javnosti a čineći bitnu razliku u životima svih nas.

Pisati o Florence Nightingale nikada nije, i neće biti suvišno niti prevaziđeno a mi se samo sjetimo da je današnji datum, dan rođenja ove prethodnice i idejnog začetnika uopće pojma i lika medicinske sestre - kako je u modernom vremenu poznamo, odabran za podsjećanje na čitavu profesiju i iskazivanje priznanja zaslužnim pojedincima ali i čitavoj zajednici profesionalnih medicinksih sestara, primalja i tehničara. 

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO/SZO), i ostala vodeća udruženja u Evropi iz područja zdravstva i sestrinstva, u prošloj godini, koja je bila posvećena medicinskim sestrama i primaljama, na svim nivoima zdravstvene zaštite ukazivala je na važnost djelovanja medicinskih sestara i međusobnu saradnju s drugim profesijama. Nasuprot tradicionalnom sestrinstvu, moderna paradigma, sve više medicinske sestre usmjerava na rad u zajednici kao cjelini, i na rad sa odabranim grupama ljudi. Time se medicinske sestre sve više uključuju u procjenu zdravstvenih potreba pojedinaca i cjelokupne zajednice i postaju istinski faktor i dio zdravstvenog tima.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), od samog početka rada, u redovima naših saradnika, broji veliki broj i medicinskih sestara i tehničara – posvećenih jačanju kulture kvaliteta i gajenju sistema sigurnosti diljem FBiH.  Ovom prilikom, sa naše strane, želimo iskazati svima njima veliku zahvalnost, kako za rad na mjestima AKAZ-ovih saradnika, tako i za njihovo redovno poslovanje i zadatke koji predstavljaju njihovu svakodnevnicu.

Podsjetimo se kratko da je AKAZ sa Fondacijom FAMI, u okrilju FMZ-a i u saradnji sa drugim nositeljima aktivnosti, zdušno radila na mnogim pitanjima u vezi sestrinstva te da smo odlučni i dalje se staviti, po istim temama, na raspolaganje za bilo koji aspekt vezan za naš mandat a ako za to bude postojala potreba i u budućnosti.

Na koncu, još jednom u ovom teškom periodu pandemije i vanrednih napora svih zdravstvenih radnika, čestitamo svima Vama – medicinskim sestrama, primaljama, medicinskim tehničarima i drugim članovima ove zajednice, Vaš - Međunarodni dan sestrinstva, uz želju da i vaš rad bude prepoznat uvijek, na pravi način, i na svim nivoima.  

Saradnja i partnerstva