OBUKA ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE KVALITETA

Strateško promišljanje ključ je uspješnog strateškog planiranja

Predavač Aziz Šunje govori polaznicama i polaznicima obuke na temu “Strateško i akciono planiranje” 10.05.18

“Strateško i akciono planiranje” tema je o kojoj su na Modulu 10 edukacije za koordinatorice i koordinatore kvaliteta u zdravstvu u AKAZ-u govorili Prim.mr.sci.dr. Amra Mehmedbegović-Živanović iz Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i prof.dr. Aziz Šunje, s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

“Strateško planiranje uključuje učešće rukovodioca svih nivoa, definisanje ciljeva za budućnost, izradu akcionih planova kratkoročnih aktivnosti sa dugoročnim efektima i ima za cilj osiguranje procesa prilagođavanja zdravstvene ustanove na sve unutrašnje i vanjske promjene prije nego se one pojave”, kazala je između ostalog u svom predavanju Prim.mr.sci.dr. Amra Mehmedbegović-Živanović.

“Kada imate težak problem – razmišljajte “izvan kutije”, uvijek vjerujte da postoji odgovor-rješenje i nemojte postavljati granice ispred sebe. Može se desiti da strateški plan ne funkcioniše, ali strateško promišljanje i planiranje funkcionišu uvijek”, neki su od savjeta o strateškom i akcionom planiranju koje je u predavanju potcrtao prof. dr. Aziz Šunje.

Obuka se nastavlja svakog četvrtka do 21. juna ove godine i u tom periodu će biti prezentirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa „Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Saradnja i partnerstva