NASTAVAK PROJEKTA MENTALNO ZDRAVLJE U BiH

U oktobru prva edukacija za koordinatore i osoblje CMZ i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta u zdravstvu

Detalj s potpisivanja ugovora o nastavku saradnje, direktor AKAZ-a Ahmed Novo sa saradnicima i predstavnicom Projekta mentalno zdravlje Enisom Mešić
S potpisivanja ugovora o nastavku saradnje
05.09.18

U sklopu nastavka treće faze „Projekta mentalno zdravlje u BiH“ Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 11. i 12. oktobra 2018. godine organizovaće „Obuku za koordinatore i osoblje centara za mentalno zdravlje i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta u zdravstvu“ za centre iz Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog, Srednjebosanskog i Bosansko-podrinjskog kantona.

„Projekat mentalno zdravlje u BiH“ finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), implementira Asocijacija XY, a na relizaciji projekta na terenu će u naredne četiri godine raditi AKAZ, što je nedavno ozvaničeno i potpisom ugovora koji definira nastavak uspješne i izuzetne saradnje za još bolju inkluziju i kvalitet života osoba s mentalnim poteškoćama za period 2018. do decembra 2020. godine.

Cilj projekta je doprinijeti uspostavljanju sistema za efikasno upravljanje uslugama mentalnog zdravlja u zajednici i sistema za kontinuirano unapređenje kvaliteta zasnovanog na dokazima. AKAZ će kroz projektne zadatke ispuniti očekivane rezultate, tako što će revidirati akreditacijske standarde za bolnice; provesti akreditaciju centara za mentalno zdravlje i dodijeliti certifikate za najmanje četiri centra za mentalno zdravlje; provesti reakreditacije centara za mentalno zdravlje u skladu sa standardima; prikupljati i analizirati rezultate na osnovu ključnih indikatora o stanju u mentalnom zdravlju na godišnjem nivou; osigurati supervizijsku podršku implementaciji akreditacijskih standarda akreditovanih CMZ-ova te održati edukacije za 200 zdravstvenih profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja.

U predstojećem periodu od centara koji se tek uključuju, očekuje se usklađivanje procedura i procesa rada sa akreditacijskim standardima i dostizanja statusa akreditirane ustanove, a od centara koji su prošli ovaj proces se očekuje kontinuitet rada na poboljšanju kvaliteta, izvještavanje o postignutom rezultatima, razmjenu dobre prakse i planiranje rada na unapređenju saradnje između centara i ustanova sekundarne zdravstvene zaštite iz domena mentalnog zdravlja.

Finansiranje edukacija i procesa uz supervizijsku podršku implementacija standarda je pokriveno od strane Projekta: "Mentalno zdravlje u BiH".

Saradnja i partnerstva