Dom zdravlja Srebrenik

Uručeno rješenje o certifikaciji 18 timova porodične medicine, dva tima uspješno prošla i akreditaciju

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo uručuje rješenje o certifikaciji i akreditaciji  zamjeniku direktora Doma zdravlja Srebrenik Ešrefu Harčinoviću 08.05.18

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo posjetio je Dom zdravlja Srebrenik gdje je zamjeniku direktora ove ustanove prim.dr. Ešrefu Harčinoviću uručio rješenje o certifikaciji 18 timova porodične medicine. Timovima dr. Belkise Joldić i dr. Emine Zahirović uz rješenje o certifikaciji dodijeljena su i rješenja o akreditaciji kao prvim timovima porodične medicine u FBiH koji su prošli kroz ovaj proces.

Spomenuti timovi kroz akreditaciju su prošli u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured SZO u BiH, a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

“Certifikacijom svih timova od kojih su dva prošla i zahtjevan proces akreditacije nivo zdravstvene zaštite podignut je na jedan značajno viši nivo, a posebno bitno je i to što se ovim stavlja i poseban akcenat na promociju zdravlja i koja se također diže na jedan viši nivo. Posebno zadovoljstvo nam predstavlja to što su upravo naša dva tima prvi akreditirani timovi porodične medicine u FBiH”, kazao je prim.dr. Ešref Harčinović.

“Želim i da čestitam svim timovima na uspješnom ispunjavanju standarda za certifikaciju i akreditaciju, zahvalnost AKAZ-u na obavljenom procesu te Komisiji za kvalitet koja je uradila veliki dio posla”, dodao je prim.dr. Harčinović. 


Certifikati i akreditacije predstavnicama i predstavnicima timovima porodične medicine biće dodijeljeni na prigodnoj ceremoniji koja će biti naknadno održana.

Saradnja i partnerstva