SVEČANO U ČELIĆU

Uz 25. godišnjicu rada DZ Čelić uručene akreditacije za tri tima porodične medicine

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo s članovima akreditiranih timova porodilne medicine 05.11.18

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc. dr. Ahmed Novo uručio je akreditacije za tri tima porodične medicine Doma zdravlja Čelić koji su uspješno prošli kroz proces akreditacije u okviru projekta Poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured SZO u BiH, a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

“Sve što radimo radimo u interesu naših pacijenata, a kreiranje radne atmosfere u kojoj će osoblje raditi kroz standardizirane procedure i biti u potpunosti zaštićeno ide u tom pravcu. Uspostavom akreditacijskih standarda, timovi porodične/obiteljske medicine su iskazali bezrezervnu opredijeljenost za sigurnost i kvalitet usluga koje pružaju svojim korisnicima, kao i kontinuirano poboljšanje stanja, a potvrdu ispunjenosti kriterija i dobili dodjelom akreditacija od strane AKAZ-a”, kazao je dr. Zekerija Avdić, direktor DZ Čelić izražavajući zadovoljstvo na uspješnoj saradnji.

Dom zdravlja Čelić uz dodjelu akreditacija obilježio je i 25. godišnjicu rada. Nastao je u toku ratnih dešavanja 1993. godine, kada se započelo skromno, sa malim brojem zdravstvenih profesionalaca, ljekara, medicinskih sestara/tehničara, zdravstvenih tehničara drugih profila i nemedicnskog osoblja u improviziranim uslovima sa nedostatnim sredstvima, lijekovima i opremom, što se u tako teškim uslovima nadoknađivalo entuzijazmom i predanošću tadašnjeg osoblja koje je nadljudskim naporima obavljalo svoju humanu zadaću.

U sklopu obilježavanja 25. godišnjice položeno je i cvijeće na spomen-obilježje Fahiri Čirić, medicinskoj sestri ubijenom tokom rata po kojoj je nazvan ovaj dom zdravlja. 

Danas Dom zdravlja Čelić ima ukupno 50 zaposlenih zdravstvenih radnika i suradnika, koji opslužuju oko 13.800 stanovnika sa područja općine Čelić, uključujući i povratničku populaciju, kao i sve druge korisnike sa područja Brčko distrikta i opštine Lopare s kojima Čelić graniči, a kojima su neophodne zdravstvene usluge, naročito u hitnim stanjima.

 

Saradnja i partnerstva