AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena SOS Kinderdorf International u BiH

28.11.19

Dana 26.11.2019. urađena je vanjska ocjena od strane ocjenjivačice Klementina Nuk Vuković,  primjene akreditacijskih standarda u svrhu re-akreditacije Centra za rani rast i razvoj Sarajevo, SOS Kinderdorf International, predstavništvo u BiH.

Važno je napomenuti da je organizacija SOS Dječija sela BiH od ranije nosilac Akreditacije za Program podrške Ranom rastu i razvoju u Bosni i Hercegovini i kao takva svojim aktivnostima osigurava dostupnost kvalitetnih usluga budućim roditeljima, novorođenčadi i najmlađoj djeci, stimuliše pravilan rast i razvoj djece s ciljem da se svakom djetetu omogući razvoj i dostizanje punog potencijala.

Saradnja i partnerstva