Vanjska ocjena

Vanjska ocjena u svrhu certifikacije Zavoda za transfuzijsku medicinu u FBiH

AKAZ-ovi ocjenjivači za vrijeme pregleda u Zavodu za transfuzijsku medicinu u FBiH. 11.04.19

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH u četvrtak i petak, 11. i 12.04.2019. godine, obavlja vanjsku ocjenu u Zavodu za transfuzijsku medicinu u FBiH u svrhu zakonski obavezne certifikacije odnosno uspostave sistema sigurnosti u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Nakon dvije pune godine pripremama i uspostavljenom sistemu sigurnosti prema Standardima sigurnosti i kvaliteta za transfuzijsku medicinu (ver. 2017.) kao i prema Sertifikacijskim standardima za transplantacijsku medicinu (ver. 2014.) Zavod je aplicirao za certifikaciju.

Zavod za transfuzijsku medicinu je jedinstvena ustanova ovakve vrste u Federaciji Bosne i Hercegovine. U sklopu priprema za certifikaciju, uspostavu sistema sigurnosti, ova ustanova na čelu sa dr. Jasminkom Kurilić, je imala edukaciju od strane AKAZ-a, više facilitacija dva facilitatora AKAZ-a te brojne sastanke sa predstavnicima Agencije.

Vanjsku ocjenu obavljaju: Salih Slijepčević kao vođa tima te Muradif Šarić i Senada Mujačić kao članovi tima vanjskih ocjenjivača, a na osnovu čijeg izvještaja će Komisija za certifikaciju donijeti preporuku Upravnom odboru AKAZ-a koji donosi rješenje o statusu ove zdravstvene ustanove.

Saradnja i partnerstva