NASTAVAK SVEUKUPNOG PROCESA AKREDITACIJE

Vanjske ocjene u sedam klinika i jednoj poliklinici UKC Tuzla

Vanjski ocjenjivač Anel Okić u toku pregleda s osobljem jedne od klinika 02.10.18

Tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) pod vodstvom dr. sci. Enesa Šačića koji su još činili dms. Roberta Perković, dipl. pravnik Almir Kovačević i dr. Anel Okić obavio je u ponedjeljak i utorak vanjsku ocjenu sedam klinika i jedne poliklinike u nastavku sveokupnog procesa akreditiranja Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Tim AKAZ-a tokom dva dana obavio je vanjsku ocjenu Klinika za interne bolesti, za hirurgiju, za ortopediju I traumatologiju, za onkologiju i radioterapiju, za neurologiju, za plastičnu I maksilofacijalnu hirurgiju, za hematologiju i transplataciju matičnih ćelija hematopoeze, te Poliklinike za transfuziologiju.

“Pratimo moderne evropske tokove, ali naša ideja vodilja nije da se takmičimo sa drugima i da gledamo šta drugi rade, već da se takmičimo sami sa sobom i da pobijedimo sebe, te da pružamo što bolje zdravstvene usluge za naše pacijente zbog kojih sve ovo radimo. Visoke ocjene nakon prvih pregleda za akreditaciju pokazuju da smo na dobrom putu. Sve ono što smo postigli rezultat je vrijednih i marljivih ljudi koji rade u ovoj ustanovi, kao i rezultat rada svih mojih prethodnika i drugih odgovornih ljudi ”, kaže doc. dr Nešad Hotić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.

 

Saradnja i partnerstva