AKAZ edukacija

Završena obuka za facilitatore kvaliteta

26.11.19

Prošle sedmice, 21.11.2019. godine u prostorijama AKAZ-a, održana je edukacija za facilitatore kvaliteta. Ovoj radionici prisustvovalo je 17 učesnika edukacije iz 15 zdravstvenih ustanova iz Federacije BiH.

Imajući u vidu da je glavna uloga AKAZ-ovog facilitatora  da olakša i stručno pomogne zdravstvenu ustanovu pri uvođenju standarda, odnosno sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, u procesima poboljšanja kvaliteta i u pripremi ustanove za certifikaciju/akreditaciju, koristeći za to AKAZ-ove certifikacijske i akreditacijske standarde i drugu tehničku dokumentaciju, prisutni su detaljno upoznati o programu facilitacije, teoriji facilitacije, zadacima i obavezama facilitatora. Uz to, ovom prilikom bilo je govora i o izvještavanju facilitatora, primjerima iz prakse i aktivnostima ustanove u procesu facilitacije.

Nakon urađenog testa znanja, koji je pokazao koliko su prisutni zdravstveni profesionalci savladali prezentiranu materiju, AKAZ je postao bogatiji za još 17 novih facilitatora kvaliteta, koji će biti uključeni u aktivnosti pripreme zdravstvenih ustanova za certifikaciju/akreditaciju.

Saradnja i partnerstva