Vijesti


Edukacija za koordinatore kvaliteta
Modul 13. Odnos zdravstveni radnik-pacijent
Najava skupa u organizaciji AKAZ-a i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO):
Prezentacija rezultata ostvarenih u okviru CVRAM projekta
12. edukativni modul u okviru edukacije koordinatora kvaliteta
Vještina komuniciranja i timski rad
11. edukativni modul za koordinatore kvaliteta
Upravljanje rizikom i prijavljivanje incidentnih situacija
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24