AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Pitanja koja najčešće postavljate
MeniUkoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:
Pitanja koja najčešće postavljate:

Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)

Kakva je uloga facilitatora AKAZ-a?

Facilitatori su prema profilu liječnici, medicinski tehničari, pravnici i ostali zdravstveni djelatnici ili zaposlenici u zdravstvenim organizacijama koji su educirani u AKAZ-u iz oblasti poboljšanja kvaliteta i akreditacije u zdravstvu. Uloga im je da olakšaju i stručno pomognu pri uvođenju standardizacije i sistema kvaliteta, procesima poboljšanja kvaliteta i u pripremi za akreditaciju u raznim zdravstvenim ustanovama, koristeći za to pripremljene knjige standarda koje je priredio i izdao AKAZ, a koji su izvedeni iz engleskih standarda na osnovu preporuka i sugestija naših zdravstvenih djelatnika. Facilitatori moraju biti stručni, sa dovoljnim iskustvom u radu u zdravstvenim ustanovama i, svakako, ljudi sa pozitivnim stavom prema ovom poslu i zadatku i entuzijazmom koje trebaju prenijeti na kolege i saradnike. Potrebno je da ukažu zaposlenicima u zdravstvu na benefite koji proizilaze iz uvođenja kvaliteta: kako za pacijente, zdravstvenu ustanovu, tako i za njih same.

Svaki facilitator dobiva na temelju ugovora AKAZ-a i zdravstvene ustanove zadatak da u izvjesnu bolnicu ili dom zdravlja, u vremenskom periodu od godinu dana, uvede primjenu standarda, a prema planu i programu koji je osmišljen u AKAZ-u. Zadate aktivnosti facilitatora odvijaju se u fazama, postepeno, obično jednomjesečnim intervalima. Nakon svake posjete pravi se pisani izvještaj o urađenom poslu, koji se upućuje u Agenciju. Ukoliko više facilitatora pomažu različite zdravstvene ustanove, AKAZ može organizirati zajedničke sastanke facilitatora radi komparacije rezultata rada i dostignuća na poboljšanju kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, a na osnovu izvještaja facilitatora.

Proces standarizacije u oblasti zdravstva je novina, te je prvo treba upoznati menadžment ustanove i sve zaposlenike o uvođenju sistema kvaliteta i akreditacije u zdravstvenoj ustanovi.

Na samom početku je uvijek važno “probiti led”, otkloniti moguće otpore i opstrukcije, te privoliti ljude ovom novom zadatku. Šta će sve olakšati bolja organizacija posla, bilježenje svih relevantnih podataka, rad koji se temelji na procedurama, vodičima i protokolima, pokazat će vrijeme. Iskustva zemalja u svijetu, u kojima se sistem poboljšanja kvaliteta i akreditacije primjenjuje, su svakako ohrabrujuca.

Naša iskustva pokazuju da su redovni i česti sastanci Komisije za kvalitet i akreditaciju uslovom uspješnog i kontinuiranog rada na standardizaciji. Dobra podjela zadataka, uz jasno određene rokove, rezultira dobrom dinamikom posla i dobrim rezultatom. Veoma je važna saradnja sa šefovima odjeljenja / službi i njihova puna podrška u radu na poboljšanju kvaliteta.

Nakon što se u ustanovi uz pomoć facilitatora pristupi standarizaciji, uz učešće većine zaposlenih, slijedi nekoliko proceduralnih faza.

Prva faza u ovome radu je takozvana samoocjena zdravstvene ustanove u odnosu na sve standarde, koju obave zaposlenici, kako bi se utvrdilo koji nivo standarda zdravstvena ustanova već ima, što se označi simbolom P (primjenjuje se); D (djelimično se primjenjuje, te je potrebno isti pojasniti); N (ne primjenjuje se, uz pojašnjenje i navođenje aktivnosti koje će se preduzeti); i NP, što znači da standard nije primjenjiv u ustanovi te je potrebno navesti razlog za to.

Iz ove faze proizilazi druga faza: podjela zadataka i konkretnih zaduženja zaposlenicima, već prema oblastima medicine iz koje su oni stručno kvalifikovani. U izradi nedostajućih politika, procedura, protokola, i drugih dokumenata, učestvuju liječnici, medicinski tehničari, pravnici, ekonomisti, farmaceuti i drugi zaposlenici koji su u toj oblasti najstručniji, s preporukom da u radu koriste najnovije reference i literaturu koju će i navesti. Facilitator pojašnjava i uvodi članove Komisije za kvalitet ustanove u način popunjavanja obrazaca za samoocjenu, kao i u način izrade politika, procedura i protokola. Facilitator treba biti dostupan, da po potrebi, putem telefona ili e-maila, objasni svaku nepoznanicu ili nejasnoću koja se eventualno pojavi.

Nakon što je uz pomoc facilitatora uveden sistem kvaliteta u ustanovu, pristupa se fazi pripreme za unutrašnju ocjenu urađenog posla koju provode unutrašnji ocjenjivači kvaliteta. Unutrašnji ocjenjivači su u AKAZ-u prethodno educirani zdravstveni djelatnici raznih profila, a rade u ustanovi koja se akreditira i koji će finalno provjeriti još jedanput da li je sve urađeno kako treba i da li je ustanova spremna za vanjsku ocjenu. Unutrašnji ocjenjivači vrše provjeru kvaliteta u svojoj ustanovi i to pismeno potvrđuju na posebnim obrascima na kojima je upisana i samoocjena te se nađeni rezultati mogu komparirati. Oni predlažu šta se sve treba doraditi i ostvariti do konačnog vanjskog pregleda ustanove.

Posljednja faza je vanjska ocjena koju provode vanjski ocjenjivači, a oni su zdravstveni djelatnici raznih profila koji su prošli edukaciju iz ove oblasti u AKAZ-u, a dolaze iz drugih zdravstvenih ustanova.

Nakon vanjske ocjene, vanjski ocjenjivači šalju svoj izvještaj AKAZ-u na temelju koga se zdravstvena ustanova akreditira.

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader

 

AKAZ © 2003 -